Wie zijn wij?  Het Gehandicapten Zorgvragers Platform Voerendaal (GZPV) is een onafhankelijke stichting die bestaat uit vrijwilligers. Deze, of hun partners, hebben zelf een handicap of een chronische ziekte en zetten zich graag in voor de doelgroep. Ons doel is mensen met een beperking of chronische ziekte op een volwaardige manier deel te laten nemen aan onze samenleving. Ons devies luidt: Samen sta je sterk, door: contact; informatie; advisering; ondersteuning. Wat doen wij? Als Platform geven wij aan de gemeente Voerendaal, gevraagd en ongevraagd, advies over zaken die van belang zijn voor mensen met een handicap. Het zijn juist deze mensen die mogelijk problemen kunnen ervaren met hun functiebeperking in de samenleving. Daarom is het van het grootste belang dat wij ons als Platform blijven inzetten voor u. Onze aandacht is vooral gericht op: toegankelijkheid; vervoer; wonen en welzijn; beleidsvorming WMO. Iedereen met een handicap, een chronische ziekte of indirect betrokkenen zijn van harte welkom, gewoon als achterban, of als bestuurslid.